Dream Holiday

Morocco – Dream Holiday

Morocco – the place where roads cross and waters meet

A gate between two continents – Europe and Africa – the Kingdom of Morocco can be seen as a country that is found where roads cross and waters meet, as its shores are bathed by both the blue waves of the Mediterranean and the green tides of the Atlantic. The land known as “the most distant country of the setting sun” is a fascinating destination, which has preserved the marks, splendours and traditions of two millennia’s worth of history.

The dazed and fortunate tourist who has reached Morocco will find vestiges of the great Mediterranean civilisations, such as the Roman ruins of Volubilis in the north, but also pieces of architecture which attest to the French presence in Rabat. On top of that, vestiges of the treasures of Muslim civilisations can be found all over the country, from the Kasbah of the Udayas to the green stretches of the Menara gardens to the countless other examples left behind by the myriad of dynasties that succeeded one another in these parts…

The landscapes throughout the country are magnificent. Morocco opens widely towards the sea and ocean, as well as towards the desert and mountains, thus hosting, on a surface less than double the one of our country, the whole array of climates, the entire range of sceneries, the complete catalogue of tourist sites and an impressive cultural kaleidoscope.

While it has preserved and nurtured the roots of its traditions, Morocco is a very modern country with an outlook towards the future. Marrakesh is the perfect example of the interweaving of tradition and novelty. Medina neighbourhood with its picturesque bazaars has an unmatched old-time charm, while Guéliz and Hivernage sport the most modern infrastructure and 21st century utilities.

Morocco has a history that goes back thousands of years and has inherited and preserved precious centuries-old traditions without being stuck in time – quite the opposite. The country has a vibrant, vivid and fascinating culture. And perhaps the best way for tourists who allow themselves a little time there to take in the unique flavour and perfume of the place is to wander through Moroccan towns and villages and experience local culture and traditions in an unmitigated manner. Walking along the narrow alleys of the old neighbourhoods, you can meet the peaceful, welcoming locals, who will invite you in for a cup of Moroccan tea, gladly offering you an honorary ritual of hospitality.

The Mediterranean lifestyle has received acknowledgement from UNESCO for all of the elements which render it unique: practices, rituals, typical dishes and symbols which together make up a one-of-a-kind world.

Moreover, the Kingdom of Morocco devotedly preserves the tradition of festive religious events, the so-called moussem, among which Tan-Tan is very well-known and has been included in the official cultural heritage of the country since 2008. The Gnaouas festival of Essaouira is also an opportunity for great encounters and an unmissable event for tourists, as it gives them the chance to interact with the locals and become acquainted with the various cultures which make Morocco a country so rich and diverse that it is considered – and for good reason – a must-visit for those eager to discover the wonders of the planet that is our home.

Așezat între două continente, Europa și Africa, regatul Marocului poate fi considerat țara aflată la răscruce de drumuri și de ape, căci țărmurile sale sunt udate și de valurile albastre ale Mării Mediterane și de cele verzi ale Oceanului Atlantic. „Cea mai îndepărtată țară a apusului de soare”, așa cum e supranumită, este o destinație fascinantă, în care s-au păstrat semnele, splendorile și tradițiile a două milenii de istorie.

Turistul uimit și norocos care a ajuns în Maroc va găsi vestigii ale marilor civilizații mediteraneene, cum ar fi ruinele romane de la Volubilis din nordul țării, dar și construcțiile arhitecturale care atestă vechea prezență franceză în Rabat. Și pretutindeni pot fi găsite vestigii ale comorilor civilizațiilor musulmane, de la Kasbah of the Udayas, la întinderile verzi ale grădinilor Menara și până la nenumărate alte exemple ale puzderiei de dinastii care s-au succedat pe acest teritoriu…

În întreaga țară, peisajele sunt magnifice. Marocul are atât deschideri enorme spre mare și ocean, cât și spre deșert și spre munte, găzduind astfel, pe o suprafață care nu este nici măcar dublă față de cea a țării noastre, toată gama de climate, toată gama de priveliști, toată gama de puncte de interes turistic și un caleidoscop cultural impresionant.

Fără să fie câtuși de puțin în confict, modernitatea și tradiția dau putere și măreție Marocului. Și, deși oferă turiștilor confort maxim, hoteluri de aleasă ținută, resorturi de lux, complexuri comerciale uimitoare, Marocul practică politica nobiilă a conservării mediului, susținând doar practicile turistice care respectă valorile ecologice ale pământului și atmosferei terestre.

Marocul există de mii de ani și a moștenit și păstrat tradiții valoroase seculare, fără ca asta să facă timpul să stea în loc, dimpotrivă. Țara are o cultură vibrantă, vie, fascinantă. Și poate că cea mai bună abordare turistică pentru cei care își îngăduie să stea o vreme acolo, pentru a deprinde savoarea și parfumul unic al locului, ar fi să umble prin orașele și satele marocane și să experimenteze în mod direct cultura și tradițiile locurilor. Străbătând aleile înguste ale cartierelor vechi te poți apropia de localnicii primitori și pașnici, care te vor invita la un ceai marocan, oferindu-ți cu bucurie un ritual onorific de ospitalitate.

Stilul de viață mediteranean a fost recunoscut de UNESCO pentru toate elementele care îi conferă unicitate: practici, ritualuri, mâncăruri specifice și simboluri care compun, cu toate, o lume aparte.

Regatul Marocului păstrează, de asemenea, cu sfințenie, tradiția evenimentelor religioase festive, așa numitele moussem, între care moussemul Tan-Tan este foarte cunoscut și, din 2008, a fost inclus în patrimoniul cultural oficial al țării. Festivalul Essaouira Gnaouas este, de asemenea, un prilej al marilor întâlniri și o ocazie turistică de neratat, căci oferă oportunitatea de a interacționa cu oamenii locului, și de a cunoaște diferitele culturi care fac Marocul o țară atât de bogată și de diversă încât este considerată, pe bună dreptate, o destinație de neratat pentru cei dornici să cunoască minunățiile planetei care ne găzduiește.

 

Leave a Reply