Perfumed History

Above all fashion trends: HEALTHY HAIR

Hair has always been a part of… the symbols, of the beauty history or of the collection of symbol elements of social status. Nowadays, hairstyles take into account what the trends are, what is fashionable, what was found to favour the main types of physiognomies, and the new discoveries in terms of haircutting and dying techniques, but hair must, first and foremost, above all trends, look healthy and beautiful.

Once, the hairstyle was a social marker and a symbol of the historical period and, in creating it, almost no attention whatsoever was paid to the adverse effects this caused on the hair.

In Antiquity, the hair care recipes were complicated and usually led to a darkening of the hair colour. They used to wash the hair with vinegar left to sit in the sun in lead or copper vessels or they combed the hair with lead brushes or combs, which gave the hair metallic darker reflexes. In the Roman Empire, wigs were in fashion, usually made out of slaves’ hair; women used a toxic mixture of saffron and an arsenic derivative to lighten their hair while the representatives of the upper class used a hot iron in order to get curly hair… In Egypt, the hair was kept tightly stuck to the head, neatly hidden beneath wigs, which of course favoured neither the hair growth, nor health.

Later on, during the Middle Ages and Renaissance, women of the poorer social strata covered their hair with linen scarves, whereas women of the wealthier classes kept it in bundles of curls obtained using hot irons, or lifted it in a bun on top of their head and covered it with gold or silver nets. In the 15th century, in order to display a higher forehead, the ladies of the European aristocracy plucked their hairs along the forehead line… In the Renaissance and during the baroque period, wigs were very much in fashion, their quality and hairdressing style being a symbol of social status.

Notable changes were brought about in hairstyles in recent centuries, as well: the French Revolution and the Napoleonic Empire brought back the taste for simplicity and turned short hair styles into a modern fashion trend both for men, and women. Then, in the 20th century, women cut their hair as an expression of political and social emancipation, and a long line of short hairstyles followed thereon after – stuck to the head, pageboy or with bangs…

In the ’20s, the bob haircut was trendy, in the ’30s, there came the even curls, followed by the airy curls of the ’40s. The ’50s saw the puffed-up hairstyle and the ’60s were the hippie years, when the hair was worn long and straight or tied in scarves or bandannas. Then, there came the extravagant hairstyles of the ’70s and ‘80s, while the ’90s were marked by a return to individuality and diversity…

All of these, so that the 2000s remind us that everything was allowed so long as the hair was shining, beautiful and strong. In the 2000s, a blend of styles taken over from past years and improved by the imagination of every hairstylist brought together elements from the hairstyles of the ’60s, with bangs or parting, from the sauvage ones in the ’80s, or from the natural ones, with straight hair or only lightly curled.

However, in order to stick to the main trends of the times, cosmetics were extensively developed for hair care, and they grew ever more high performant. For instance, Miriam Quevedo uses ingredients that have never before been encountered in hair care products: caviar and platinum and diamond powder.

The natural colour of your hair is subject to numerous factors causing it to lose its youthful shine and glossy aspect. As a result, the hair colour darkens, and the hair turns dry and looses vitality.

As we grow older, the hairs start to lose some of their proteins, and become thinner.

All these affect the hair, and the impact is felt as much on the hair, as it is on the skin. However, thanks to the Anti-Aging intensive hair care system by Miriam Quevedo, the hair regains its elasticity and shine, and it is protected with the same advanced anti-aging technology designed for the complexion.

Extreme Caviar, the intensive anti-aging series of products having exceptional results, is designed to fight the negative effects caused by the factors assaulting it on a daily basis and it is created so that it may restore the health and beauty of your hair. Extreme Caviar offers the nutritive substances the hair and scalp need to keep their vitality, elasticity, radiance and, also, to provide complete round the clock protection from the negative elements, as the hair needs to be healthy and beautiful, first and foremost, and only then styled following the fashion trends.

A făcut dintotdeauna parte din… blazon. Din istoria frumuseții sau din colecția de elemente-simbol ale statutului social. Astăzi, coafurile țin seama de tendințele modei, de ceea ce se poartă, de ceea ce s-a descoperit a avantaja principalele tipuri de fizionomii, de noile descoperiri în materie de tehnici de tuns și de colorare, însă părul trebuie să fie, mai presus de orice mode și trenduri, sănătos și frumos.

Odinioară, coafura era un reper social și o marcă a epocii istorice, iar pentru realizarea ei nu se ținea aproape deloc seama de efectele adverse asupra părului.

În Antichitate, rețetele de îngrijire a părului erau complicate și, de obicei, duceau la închiderea culorii acestuia. Părul se spăla cu oțet lăsat la soare în vase de plumb sau aramă sau se pieptăna cu perii sau piepteni de plumb, care, toate, dădeau firului de păr reflexe metalice, închise la culoare. În Imperiul Roman se purtau mult perucile, făcute cel mai adesea din părul sclavilor, iar pentru a-și deschide culoarea părului, femeile foloseau un amestec toxic de șofran și un derivat de arsenic, în vreme ce, pentru a se obține bucle, cei din clasa superioară foloseau fierul încins… În Egipt, părul era strâns lipit de cap și îndesat sub peruci, iar aceasta, desigur, nu îi asigura nici creșterea, nici sănătatea.

Mai târziu, în Evul Mediu și în perioada Renașterii, femeile din păturile sociale sărace își acopereau părul cu basmale de in, iar cele din clasele bogate îl strângeau în ciorchini de bucle făcute cu fierul sau îl înfășurau în creștetul capului și îl acopereau cu plase de aur sau argint. Ca să aibă fruntea mai înaltă, în secolul al XV-lea, doamnele din aristocrația europeană îşi smulgeau firele de păr de pe linia frunţii… În Renaștere și în epoca barocă, s-au purtat enorm de mult perucile, calitatea și felul în care acestea erau aranjate fiind o marcă a statutului social.

Schimbări notabile în materie de coafură au adus secolele mai recente, Revoluția franceză și Imperiul napoleonian readucând gustul pentru simplitate și făcând să fie modernă coafura cu părul tăiat scurt, atât la bărbați, cât și la femei. Apoi, în secolul XX, femeile s-au tuns, ca o expresie a emancipării politice şi sociale și a urmat un lung şir de stiluri pentru părul scurt, mulat pe cap, în stil paj sau cu breton…

În anii ’20, s-a purtat tunsoarea bob, în anii ’30, onduleurile egale, în anii ’40, buclele lejere. Anii ’50 au fost cei ai coafurilor cu părul tapat și anii ’60 au fost anii hippie ai părului lung și drept sau prins în eșarfe sau bandane. Au venit coafurile extravagante ale anilor ’70 și ’80, în vreme ce anii ’90 au marcat o reîntoarcere la individualitate și la diversitate…

Toate acestea pentru ca anii 2000 să ne reamintească faptul că totul e permis, dar, atâta timp cât părul strălucește, este frumos și viguros. Un melanj de stiluri preluate din anii trecuţi şi îmbunătăţite de imaginaţia fiecărui hairstylist a adus în anii 2000, laolaltă, elemente din coafurile anilor ’60, cu breton sau cărare, din cele sauvage ale anilor ’80, sau din cele naturale, cu părul drept sau doar foarte lejer ondulat.

Însă, pentru a respecta principala tendință a vremurilor, s-au dezvoltat mult produsele cosmetice de îngrijire a acestuia, fiind tot mai performante. De exemplu, Miriam Quevedo folosește ingrediente nemaiîntâlnite anterior în produsele de îngrijire a părului: caviar și pudră de platină și diamant.

Culoarea naturală a părului nostru este supusă unor factori care determină  pierderea strălucirii tinerești și a luciului. Ca urmare, părul nostru se închide la culoare, devine uscat și lipsit de vitalitate.

Pe măsură ce îmbătrânim, firele de păr încep să piardă din cantitatea de proteine, devenind tot mai subțiri.

Toate acestea afectează părul în aceeași măsură în care își fac simțit impactul și asupra pielii. Însă cu ajutorul gamei intensive Anti-Aging de îngrijire a părului de la Miriam Quevedo elasticitatea și strălucirea sunt restabilite, iar părul este protejat cu aceeași tehnologie avansată anti-aging care este destinată tenului.

Extreme Caviar, gama intensivă anti-aging este direcționată, cu excepționale rezultate, către combaterea efectelor negative datorate factorilor care îl agresează zilnic și este creată în așa fel încât să redea sănătatea și frumusețea părului. Extreme Caviar oferă substanțele nutritive de care părul și scalpul au nevoie pentru a-și întreține vitalitatea, elasticitatea, strălucirea și, de asemenea, pentru a asigura o protecţie completă împotriva elementelor cu impact negativ. Căci părul trebuie să fie sănătos și frumos și abia apoi, desigur, coafat după tendințele modei.

Leave a Reply