Spotlight

Essence de Roumanie

The first perfume line exclusively dedicated to Romania.

 

IA

It is the perfume of Romania within us. Its deep waters run the flavours of cozonac fresh out of the oven and of mulled wine with a sprinkle of cinnamon, a happy family reuniting for the holidays… even if it’s just in your dreams. IA is like a window opening to the fragrant meadows behind a white small house with wooden shutters. IA’s top notes are those of flowers of the field and grass, on which a beautiful barefoot Romanian girl wearing a wreath of daisies on her head walked, with the light of her first dream of love in her heart. She smells of blueberry, raspberry and wild strawberry crushed by her lips quivering as if before a passionately longed for kiss, of a bouquet of midsummer flowers and mountain carnations and Japanese honeysuckle spreading their nectar on a clear summer night. Hidden in that bouquet is a four-leaf clover destined to make the perfume wearer’s dreams come true.

ROMAN

Its touches elicit the scent of fir-tree branches, the murmur of the crystalline spring waters of the Carpathians, the glitter of snow covering the valley bathing in the moon rays. ROMAN is the scent reminding of big fires lit by men on the hills on solstice nights, the autumns abounding in harvested fruit and grapes, with winding smoking cues coming out of the chimneys of houses; the thyme flowers of the Carpathians, the mown grass heaped in round hay stacks, the wood freshly gashed with the axe for the coming winter. It has notes of tanned leather which a skilled craftsman might use to make a pair of new folk shoes for his Sunday attire, as well as a wide girdle just right for the shirt bearing the traces of flushing cheeks thinking of him before being given to him, that Special One, as a gift. Somewhere, in the deep notes of the fragrance is the barely perceptible scent of a small bouquet of Lemon Verbena made for the bride’s wreath, especially for a fairy-tale wedding.

ESSENCE DE ROUMANIE

The country is different to each and every one of us, just like love stories are never one and the same, immeasurable to us. We can rewrite our memories to our liking and add more of that feeling of missing someone, more smiles, more affection or vigour, more of the summer or winter days, less of us and more of our loved ones, just like we can mix the waters of ROMAN and IA in the image of our ineffable nostalgia, of our mood, our energy and the light of each day. One drop of ROMAN and seven of IA. One spray of IA and four of ROMAN. One drop of country nostalgia and two long tears of love for her. A child’s tinkle of laughter and the repeat echo of bells tolling for a celebration.

ROMAN. IA.
Two perfumes, one great love for the country within us.

 

Essence de Roumanie – Prima linie de parfumuri dedicata exclusiv Romaniei.

IA

Este parfumul României din noi. Ascunde în apele sale adânci aroma de cozonac cald și vin fiert nins cu pulbere de scorțișoară, de familie fericită care s-a reunit acasă de sărbători… chiar dacă asta s-a întamplat doar în vis. IA este precum o fereastră ce se deschide spre o pajiște înmiresmată în spatele unei căsuțe albe cu obloane de lemn. IA se deschide pe note de flori de câmp și de iarbă pe care a călcat desculță o româncă frumoasă, purtând o coroniță de margarete în par și-n inimă lumina celui dintîi vis de dragoste. Și miroase a afine, zmeură și frăguțe strivite între buze ca înaintea unui sărut așteptat cu patimă, a buchete de flori de sânziene împletite cu garofițe de munte și ghirlande de flori Mâna Maicii Domnului ce-și varsa nectarul într-o noapte senină de vară. Un buchet în care s-a ascuns sfios și un trifoi cu patru foi spre împlinirea tuturor viselor celei ce-l poartă.

ROMAN

Adună în undele sale mireasma cetinii de brad, susurul izvorului cristalin din Carpați, strălucirea zăpezii pe o vale de munte bătută de lună. ROMAN este parfumul ce amintește de focurile înalte aprinse de bărbați pe dealuri în seri de solstițiu, de toamnele bogate în recolte de poame și struguri, în care casele au început să scoată pe coșuri coloane răsucite de fum; de floarea de cimbru de Carpați, de iarbă cosită adunată în capițe rotunde, de lemnul abia spintecat cu toporul pentru iarna ce va să vină. Are note de piele argăsită, din care, cine știe?, un meșter priceput ar fi putut să făurească nu numai o pereche de opinci noi pentru straiele de duminică, dar și un brâu lat, numai bun de încins peste o cămașă de in care-a fost așezată pe un obraz îmbujorat înainte de a fi dăruită lui, Alesului. Și undeva în adanc în notele parfumului se ascunde un buchețel de flori de lămâiță, abia perceptibil, gata să fie înmânat ei, miresei, pentru cununa unei nunți de poveste.

ESSENCE DE ROUMANIE

Țara e altfel pentru fiecare dintre noi, așa cum și iubirile sunt întotdeauna altfel și de necuprins în unități de măsură pentru fiecare dintre noi. Putem să ne recompunem cum vrem amintirile, adăugând mai mult dor, mai mult zâmbet, mai multă duioșie sau mai multă vigoare, mai multă vară sau mai multă iarnă, mai puțin din noi și mai mult din cei pe care îi iubim, așa cum putem amesteca apele de ROMAN și de IA după bunul și inefabilul nostru alean, după propria stare, după energia și lumina fiecărei zile. O picătură de ROMAN și șapte de IA. O pulverizare de IA și patru de ROMAN. Un strop de dor de țară și două lacrimi prelungi de iubire pentru ea. Un clinchet de râs de copil și un ecou repetat de dangăte sărbătorești de clopot.

ROMAN. IA.
Două parfumuri și o singură mare dragoste pentru țara din noi.

Leave a Reply