Spotlight,  Star Ingredient

JASMINE ABSOLUTE from Egypt

Egyptian Jasmine is renowned for its exquisite bouquet, reinforcing Jasmine’s solid reputation as the King of Flowers and as a potent aphrodisiac.

Pickers come to collect the Jasmine before sunrise. The picking process is done so meticulously so not to ruin the next flower coming out. Each picker picks up two to three kgs a day.

On one acre, there’s five tons of flowers, each ton of flowers produces 2.5kg of Jasmine concrete.

After finishing collecting, the pickers come straight to the factory to deliver the flowers and they are payed by the kilogram. The Jasmine is stored in wooden boxes, as opposed to plastic boxes, as it was in the past. The plastic altered the flowers’ scent.  Also, wooden boxes are more sustainable.

As soon as the flowers are received they are loaded into the extractor to preserve their quality. Only once the extractor is full, the cap is put on and then, the first phase begins.

The first phase consists of washing the Jasmine three times with solvent. The second phase consists of evaporating the solvent, then it is moved to a concentrator, where a vacuum and heat are necessary to remove all the solvent from the concrete.

Once the concrete comes out of the concentrator, it is liquid, once it hits room temperature, it comes solid.

The third phase consists of heating the concrete with alcohol. In the fourth phase the waxes are being filtered.

The fifth and final phase consists of evaporating the alcohol and once that is done, Jasmine Absolute is ready.

Iasomia egipteana este renumita pentru buchetul său extraordinar, întărind reputația solidă a iasomiei ca fiind Regina Florilor și un afrodisiac puternic.

Culegatorii vin să colecteze iasomia înainte de răsărit. Procesul de sortare se face atât de meticulos încât să nu se strice floarea următoare. Fiecare culegator strange intre două până si trei kilograme pe zi.

Pe un acru, există cinci tone de flori, fiecare tonă de flori produce 2,5 kg de absolut de iasomie.

După terminarea colectării, oamenii vin direct în fabrică pentru a livra florile și sunt plătiți cu kilogramul. Iasomia este depozitată în cutii de lemn, nu in cutii de plastic, așa cum era în trecut. A fost dovedit ca plasticul modifica mirosul florilor. De asemenea, cutiile din lemn sunt mai durabile si sustenabile pentru mediu.

Imediat ce sunt primate, florile sunt încărcate în extractor pentru a păstra calitatea lor. Doar odată ce extractorul este plin, capacul este pus și apoi începe prima fază.

Prima fază constă în spălarea iasomiei de trei ori cu solvent. A doua fază constă în evaporarea solventului, apoi florile sunt mutate într-un concentrator, unde este necesar un vid și căldură pentru a îndepărta tot solventul din concret.

Odată ce solidul iese din concentrator, este lichid, odată ce atinge temperatura camerei, se intareste.

A treia fază constă în încălzirea solidului cu alcool. În cea de-a patra fază, ceara este filtrate si indepartata.

Cea de-a cincea și ultima fază constă în evaporarea alcoolului și o dată ce acesta este evaporat, absolutul de iasomie este gata.

Credit: IFF

Leave a Reply