Star Ingredient

Vetiver, a palette of woody fragrances

Widely known and used since Antiquity, vetiver (or vetyver) is a perennial plant originating in southern India, whose name is derived from the Tamil word vettiveru (Tamil is the language spoken in Tamil Nadu). The people of India were the first to recognize the vetiver aromatic and medicinal properties, as attested in ancient ayurvedic treatises written in Sanskrit around the year 1,000 B.C..

Until the last century, this tropical aromatic plant remained largely unknown in the West, outside of the perfume world. In fact, the word vetiver did not appear in the French language until the early 19th century. This was an important period because, in 1809, the first chemical analysis of the vetiver oil was made in France on the extracts of roots imported from Reunion Island, then known as Île Bourbon.

Vetiver is one of the most marvellous of essences in the fragrance world. Light as the angel’s hair, smelling of smoky wood and humus, it is difficult to imagine its delicate roots plunging into the depths of the earth. The most beautiful vetiver in the world is grown on the island of Haiti, the so-called ‟pearl of the Antilles”.

The one used in perfumery is Vetiveria zizanioides. It is found mainly in Indonesia, India, Brazil, Madagascar, and, of course, Haiti, which produces the greatest quantities. In all of these regions of the world, it was originally planted to fight soil erosion.

The strong, yet subtle, smell of vetiver was already known to perfumers in the 18th century, when it was used only for men’s compositions. The timeless scent is today found in some major classics, and used in contemporary creations.

Vetiver oil production worldwide is about 120 – 150 tones and, 150 kg of vetiver roots yield only about 1 kg of oil.

Laid on the ground, the roots await distillation. Their distinctive dry, earthy smell mixes with that of the essential oil that trickles from the still like a golden thread.  It is often said that vetiver has a virile and powerful smell. This is not exactly true. Its notes are as subtle as its roots are fine and delicate.

In Sri Lanka and India, vetiver oil is known as ‟the oil of tranquillity” due to its overall soothing properties. Its earthy aroma has led to a masculine connotation, but vetiver is incredibly versatile when paired with cool or floral scents like lavender, lime, and jasmine. It was also a common ingredient of incense powders in India, and Sri Lanka, where it is called Khus. It has long been prized for its fixative qualities, and it is still frequently used to stabilize other, more volatile or delicate perfume ingredients. Today, vetiver is a hugely important perfume ingredient, particularly in fragrances for men.

Vetiver, o paleta de parfumuri lemnoase

Cu o vechime considerabilă și folosit încă din perioada antichității, vetiver (sau vetyver) este o plantă perenă originară din sudul Indiei, al cărui nume este derivat din cuvântul tamil vettiveru (tamil este limba vorbită în Tamil Nadu). Poporul indian a fost primul care a recunoscut proprietățile aromatice și medicinale ale vetiverului, așa cum atestă tratatele ayurvedice antice scrise în sanscrită în jurul anului 1.000 î.e.n.

Până în ultimul secol, această plantă aromatică tropicală a rămas în mare parte necunoscută în Occident, în afara industriei parfumurilor. De fapt, cuvântul vetiver nu a apărut în limba franceză până la începutul secolului al XIX-lea. Aceasta a fost o perioadă importantă, deoarece, în 1809, în Franța, s-a efectuat prima analiză chimică a uleiului de vetiver, pe extractele de rădăcini importate din insula Réunion, cunoscută, la vremea aceea sub numele de Île Bourbon.

Vetiverul este unul dintre cele mai uimitoare ingrediente din lumea parfumeriei. Asociat cu imaginea delicată a părului unui înger și mirosind parcă a lemn afumat și humus, este dificil de imaginat că rădăcinile sale delicate pătrund adânc și se fixează în pământ. Cel mai frumos vetiver din lume este cultivat pe insula Haiti, supranumită și „perla Antilelor”.

Se găsește în Indonezia, India, Brazilia, Madagascar și, bineînțeles, în Haiti, unde se produce cea mai mare cantitate de vetiver. În toate aceste regiuni ale lumii, vetiverul a fost plantat inițial pentru a lupta împotriva eroziunii solului.

Puternic, dar subtil, mirosul vetiverului a devenit cunoscut parfumierilor încă din secolul al XVIII-lea când a fost folosit doar pentru compoziții masculine. Atemporalul miros se regăsește, astăzi, în majoritatea parfumurilor clasice, dar este utilizat și în creații contemporane.

Producția de ulei de vetiver este aproximativ de 120-150 de tone pe an, la nivel mondial, iar din 150 de kilograme de rădăcini de vetiver se obține 1 kilogram de ulei prețios.

Aplecate pe pământ, rădăcinile așteaptă distilarea. Mirosul lor distinct și pământiu se amestecă cu cel al uleiului esențial, care curge din distilator ca un fir auriu. Adesea, se spune că vetiverul are un miros masculin și foarte puternic. Nu este întocmai așa. Pe cât sunt rădăcinile sale de fine și delicate, pe atât sunt note sale de subtile.

În Sri Lanka și India, uleiul de vetiver este cunoscut ca fiind „uleiul liniștii”, datorită proprietăților sale calmante. Aroma sa pământie capătă o conotație masculină, însă vetiverul este incredibil de versatil atunci când este asociat cu acorduri reci sau florale precum lavanda, limeta sau iasomia.

Încă din timpuri străvechi, în Sri Lanka și India, vetiverul a fost folosit ca ingredient în obținerea pulberii de tămâie, cunoscut sub numele de Khus. A fost apreciat multă vreme pentru calitățile sale fixatoare și este încă folosit frecvent ca stabilizator al unor ingrediente folosite în parfumerie, mult mai volatile și delicate. Astăzi, vetiverul este un ingredient extrem de prețios și important în lumea parfumeriei.

Leave a Reply