Star Ingredient

Star Ingredient, Frankincense

The word “frankincense” comes from the term “franc incense,” which means pure incense in old French. Frankincense has been associated with many different religions, especially the Christian religion, as it was one of the first gifts given to Jesus by the Magi.
This precious resins called sometimes “the pearl of the desert”, is collected either by making an incision in the tree and allowing the resin to flow and harden, or by collecting hardened resin that has flowed naturally from the tree which is produced by an unusual tree, genus Boswellia.
Frankincense has been (and still is) one of the world’s most treasured commodities since the beginning of written history. At its peak its value rivaled that of gold, the rarest silks and the most precious of gems.
Frankincense oil will immediately induce the feeling of peace, relaxation, and satisfaction. Add a few drops of frankincense oil to a hot bath for stress relief. Some people believe that the fragrance of frankincense can increase your intuition and spiritual connection.

Frankincense in summary, is one of nature’s most cherished gifts.

Cuvântul “frankinsence” provine din franceza veche “ franc encens” care înseamnă “tămâie pură”. Frankinsence a fost deseori asociată cu diferite religii, în mod special cu religia creștină, și a fost unul din primele daruri aduse lui Iisus de către magi.
Această rășină prețioasă este numită adeseori “perla deșertului”, fiind colectată ori crestând copacul și permițând rășinii să curgă și să se întărească, ori culegând rășina întărită care a curs în mod natural din copacul neobișnuit care face parte din familia Boswellia.
Frankinsence a fost și este una dintre cele mai prețioase mărfuri încă de la începuturile istoriei scrise. În momentul său de vârf, aceasta era mai scumpă decât aurul, mătăsurile rare sau cele mai prețioase pietre.
Uleiul de frankinsence va induce imediat sentimental de pace, relaxare și satisfacție. Adaugă câteva picături de ulei de frankinsence în baia fierbinte pentru eliberarea stresului. Unii oameni cred că mirosul pe care frankinsence îl degajă crește intuiția și conexiunea spirituala.

Pe scurt, frankinsence este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care natura ni-l oferă.

Leave a Reply