Dali Haute Parfumerie,  History

Daligramme, messages secrets a Gala

The summer of 1929 witnessed the birth of the legendary couple Salvador Dali and Gala. At the time, the young Russian woman was married to Paul Eluard. Salvador Dali and Gala’s first meeting occurred when she and her then-husband were invited, along with other artists, to spend a few days at Dali’s Spanish home in Cadaques. It was love at first sight, and Paul Eluard left Cadaques alone…

That day, Gala entered the Surrealist artist’s life and her destiny would, from then onwards, be linked to one of the greatest artists of the 20th century. She became his wife, his muse, his companion, his one and only feminine model and the main source of inspiration of the artist who never ceased to glorify her and turn her into a living myth and modern icon.

Their union was celebrated in 1958, at Els Angels Sanctuary, near Girona. In 1969, Dali presented Gala with the Pubol Castle, a home worthy of their love, where Gala reigned supreme, so much so that Dali could only go there with Gala’s written permission. The abode is very representative of the Dalinian creation, and inspired many of the artist’s work. There, he and Gala spent much of their time together, being hidden from the world. They also travelled all year round to places like New York or Paris, where they taken residence during the winter months at a hotel called Le Meurice.

The larger than life and extravagant couple’s legend surpasses them. Their exclusive and unconditional love remain key to Salvador Dali’s artistic genius.

“I love Gala more than I love my mother, my father, Picasso, and even more than I love money.” – Salvador Dali

In the early 1970’s, to further symbolize their passionate and symbiotic love, Salvador Dali dedicated Gala a lovers’ secret alphabet, a code only the two shared called Daligrams: from their initials, Dali created eight enigmatic and stylized characters, the profound meaning of which is unique to this extraordinary couple.

The fragrances of the Daligramme Collection are an interpretation of this intense love. The perfumes were imagined as mysterious and intimate letters, five secret messages from Dali to Gala: Ma Muse, Ma Flamme, Ma Vie, Ma Reine, Ma Force. Who better than women could compose with talent and feminine sensibility these fragrances, precious scents embodying the Daligrams symbolic? Four perfumers succeeded in interpreting the olfactory facets of this unique relationship, uniting art, as well as Dali and Gala’s love.

The rectangular glass bottles adorned with Daligrams, objects of dreams and pleasure, shelter these divine scents of varying nuances, many of which are composed of rare natural raw materials. Presented in a sumptuous black case, each perfume bottle is personalized with an elegant golden plate with its name and corresponding Daligram.

 

Vara anului 1929 devenea martora nașterii legendarului cuplu format de Salvador Dalí și Gala. La vremea aceea, tânăra rusoaică era căsătorită cu Paul Eluard. Prima întâlnire dintre Salvador Dalí și Gala a avut loc atunci când ea și soțul ei de la acea dată au mers, invitați alături de alți artiști, să petreacă câteva zile la casa spaniolă a lui Dali de la Cadaqués. A fost dragoste la prima vedere, Paul Eluard fiind nevoit să părăsească Cadaqués de unul singur…

În acea zi, Gala a intrat în viața celui mai de seamă reprezentant al curentului suprarealist în artă, iar destinul ei s-a legat strâns de cel al lui Dalí, acest mare artist al secolului 20. Ea a devenit nu numai soția sa, dar și prietena, muza și singurul model feminin – principala sursă de inspirație a artistului, pe care acesta nu a încetat niciodată să o glorifice, transformând-o într-un mit viu și o imagine simbolică modernă.

Căsătoria celor doi lor a fost oficiată în 1958 la sanctuarul Els Ángels lângă Girona. În 1969, Dalí i-a dăruit Galei Castelul Pubol, o casă demnă de dragostea lor, unde ea domnea ca o adevărată regină, astfel încât Dalí putea să meargă acolo doar cu permisiunea scrisă a rusoaicei. Locuința este exemplul cel mai reprezentativ al creației daliene și a inspirat multe dintre lucrările artistului. El și Gala au petrecut mult timp împreună, acolo, departe de ochii lumii. Au și călătorit, pe tot parcursul anului, vizitând locuri precum New York și Paris, unde, în lunile de iarnă, obișnuiau să stea în hotelul Le Meurice.

Legenda stilului de viață extravagant al cuplului a rămas și va dăinui în istorie, la fel ca iubirea lor nemărginită, aceasta din urmă fiind sursa geniului artistic al lui Salvador Dalí.

O iubesc pe Gala mai mult decât pe mama, mai mult decât pe tata, mai mult decât pe Picasso și chiar mai mult decât banii.” – Salvador Dalí

La începutul anilor 1970, pentru a simboliza chiar mai mult dragostea lor pasională și simbiotică, Salvador Dalí i-a dedicat Galei un alfabet secret al îndrăgostiților, un cod pe care numai cei doi îl puteau împărtăși denumit „Daligramme”- derivat de la inițialele lor. Dalí a creat alfabetul din opt caractere enigmatice și stilizate al căror sens era unic pentru acest cuplu extraordinar.

Aromele colecției Daligramme reprezintă o interpretare a acestei iubiri intense. Parfumurile au fost imaginate ca scrisori misterioase și intime, cinci mesaje secrete de la Dalí pentru Gala: Ma Muse, Ma Flamme, Ma Vie, Ma Reine, Ma Force. Și cine ar fi putut să compună aceste parfumuri încorporând simbolic Daligramele mai bine decât niște femei cu talent și sensibilitate feminină? Patru specialiste în parfumerie – Mathilde Bijaoui, Amélie Bourgeois, Alexandra Carlin și Véronique Nyberg – au reușit să interpreteze fațetele olfactive ale acestei relații unice, care unește arta, precum și dragostea dintre Dalí și Gala.

Sticlele de parfum dreptunghiulare, împodobite cu Daligrame – simbolurile visului și pasiunii -, adăpostesc aceste mirosuri divine de nuanțe variate, multe dintre ele fiind compuse din materii prime naturale, extrem de rare. Prezentată într-un ambalaj negru somptuos, fiecare sticlă de parfum este personalizată cu o plăcuță elegantă din aur pe care este înscris numele acestuia, precum și Daligrama corespunzătoare.

 

Leave a Reply